KAPASİTEMATİK-KARBON AYAK İZİ-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Endüstri 4.0, dijitalleşmenin üretim süreçlerindeki kullanımının artmasıyla ortaya çıkan bir kavramdır. Bu kavram, makinelerin birbirleriyle ve insanlarla iletişim kurduğu akıllı fabrikaları ifade eder. Bu akıllı fabrikalar, daha verimli, esnek ve optimize edilmiş üretim süreçleri sunar. Bunun sonucunda, üretim sürecindeki atıklar ve emisyonlar azalır. Endüstri 4.0 ayrıca enerji verimliliğini artırarak çevre dostu üretim süreçlerini teşvik eder.

Karbon ayak izi, bir kişi, şirket veya faaliyetin sera gazı emisyonlarından kaynaklanan etkilerini ölçmek için kullanılan bir metriktir. Endüstri 4.0, üretim süreçlerindeki dijitalleşme sayesinde daha verimli ve optimize edilmiş üretim süreçleri sağladığı için, karbon ayak izini azaltmak için potansiyel fırsatlar sunar.

Endüstri 4.0 ve karbon ayak izi arasında önemli bir ilişki vardır. Endüstri 4.0, sanayi üretiminde dijital teknolojilerin kullanımını ve akıllı üretim sistemlerinin benimsenmesini ifade eder. Bu teknolojiler, verimliliği arttırırken kaynak kullanımını da optimize ederek karbon ayak izini azaltmaya yardımcı olabilir.

Endüstri 4.0 teknolojileri sayesinde üretim süreçlerinde daha akıllı ve otomatik bir yaklaşım benimsenerek enerji tüketimi azaltılabilir. Bu sayede hem enerji tasarrufu yapılırken hem de çevreye verilen zarar azaltılabilir. Örneğin, endüstriyel robotlar ve yapay zeka teknolojileri ile üretim süreçleri daha verimli ve doğru bir şekilde yürütülebilir. Ayrıca, endüstri 4.0 teknolojileri sayesinde ürünlerin tasarımı, üretimi ve geri dönüşümü daha sürdürülebilir hale getirilebilir. Akıllı sensörler ve veri analizi sayesinde, ürünlerin ömrü boyunca enerji tüketimleri takip edilebilir ve enerji tasarrufu sağlanabilir.

Sonuç olarak, Endüstri 4.0, dijitalleşmenin üretim süreçlerindeki kullanımının artmasıyla birlikte daha verimli, çevre dostu ve sürdürülebilir üretim süreçleri sunar. Bu da karbon ayak izini azaltmak için potansiyel fırsatlar sunar.

Şirketimizin bünyesinde geliştirdiğimiz Kapasitematik; Endüstri 4.0 doğrultusunda geliştirilen, makinalardan veya robotlardan uzaktan anlık veri takibinin yapılabildiği bir IOT platformudur. Kapasitematik ile işletmeler, makinelerinden anlık olarak gelen verilerle üretim takiplerini sağlayabilirler. Endüstri 4.0, üretim süreçlerinde dijitalleşme ve otomasyonu teşvik eden bir yaklaşım olduğundan, üretim takip verimlilik yazılımımız olan Kapasitematik sürdürülebilirlik ve karbon ayak izi açısından birçok fayda sağlar.

1. Enerji Verimliliği: Üretim takip yazılımımız, enerji verimliliği hedeflerini destekleyerek, enerji tüketimini azaltarak karbon ayak izini düşürür. Bu, üretim sürecinde kullanılan ekipmanların daha verimli bir şekilde kullanılması, üretim hatlarının daha az enerji harcaması ve enerji tüketim verilerinin izlenmesi ile mümkündür.

2. Atık Yönetimi: Üretim takip yazılımı, üretim sürecinde atık yani hurda miktarını azaltmaya yardımcı olabilir ve bu da sürdürülebilirliği artırır.

3. Kaynak Kullanımı: Üretim takip yazılımı, üretim sürecinde kaynakları daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayarak sürdürülebilirliği artırır.

4. Veri Analizi: Üretim takip yazılımı, üretim sürecindeki verileri analiz ederek üretim sürecinin daha iyi bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur. Bu da daha verimli ve sürdürülebilir bir üretim sürecine yol açar.

5. İşletme Yönetimi: Üretim takip yazılımı, işletmenin genel olarak daha verimli bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur. Bu, işletmenin sürdürülebilirliğini arttırır ve karbon ayak izini azaltır

6. Daha İyi Planlama: Kapasitematik, şirketlerin üretim süreçlerini daha iyi planlamasına yardımcı olur. Daha iyi planlama, atık ve yeniden işleme ihtiyacını azaltabilir ve böylece karbon salınımı da azalır. Kapasitematik uygulamamızda firmalara raporlanan, 7 farklı rapor çeşidi bulunmaktadır. Bunların içinde OEE raporu bulunmaktadır. OEE raporlaması, şirketlerin karbon ayak izini belirlemelerine ve azaltmalarına yardımcı olur. İşletmeler, OEE raporlarını kullanarak üretim süreçlerindeki enerji verimliliğini, atık oranlarını ve kaynak kullanımını izleyebilirler. Bu veriler sayesinde işletmeler, daha çevre dostu bir üretim süreci oluşturmak için gereksiz enerji tüketimini, atıkları azaltırlar.

Ayrıca, OEE raporları işletmelerin üretim planlamasını ve üretim verimliliğini optimize etmelerine de yardımcı olabilir. Bu da daha etkili bir üretim süreci ve daha az karbon salınımı anlamına gelebilir. Daha verimli üretim süreçleri, daha az enerji tüketimi ve atık üretimi ile sonuçlanabilir ve bu da işletmelerin karbon ayak izlerini azaltmalarına yardımcı olabilir.

Enerji Suit Modülü; Kapasitematik’e ek olarak geliştirilen bir modüldür. Enerji Suit Modülü, üretimde sürdürülebilirlik, üretkenlik, eko-verimlilik sunarak elektrik tüketimini kontrol altına alıyor. İşletmelerin makinelerinden gelen sıcaklık, yükleme, titreşim ve elektrik değerlerinin anlık olarak grafik ve tablo halinde analizini sağlayan bir modüldür. Sistemde gösterimi yapılan değerler belirli bir seviyeye geldiğinde anlık olarak bildirim gönderimini mümkün kılıyor. İmalat sanayine üretkenlik, sürdürülebilirlik, eko-verimlilik konularında artış imkanı veren modül sayesinde, enerji verimliliği ile de elektrik tüketimini minimum seviyeye indirerek işletmelerin artan maliyetlerine çözüm bulmuş oluyoruz.

Enerji Suit Modülünün sürdürülebilirlik ve karbon ayak izine faydaları oldukça önemlidir. Bu modül, işletmelerin enerji ve kaynak tüketimlerinin azaltılması için atılan adımların bir parçasıdır. Sürdürülebilirlik, işletmelerin iş yapma şekillerini dönüştürürken, kaynakları daha etkin ve verimli kullanarak çevresel, sosyal ve ekonomik faydalar elde etmelerini sağlar. Makinelerden alınan veriler, işletmelerin enerji tüketimi, malzeme kullanımı ve atık yönetimlerini daha iyi anlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olur. Bu verilerin analizi, işletmelerin kaynakları etkili bir şekilde kullanarak tasarruf etmelerini ve emisyonlarını azaltmalarını sağlar.

Enerji Suit Modülü ayrıca, bakım ve onarım süreçlerinde de önemli bir rol oynar. Makinelerin doğru bir şekilde çalıştığından emin olmak, daha düşük emisyonlarla birlikte, üretkenliği de artırır. Makinelerin bakımı ve onarımı düzenli olarak yapılırsa, daha düşük atık miktarları, daha düşük enerji tüketimi ve daha düşük hata oranlarına sahip olunur.

İlk olarak, bu modül, işletmelerin enerji tüketimini azaltmalarına yardımcı olur. Makinelerin düzenli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi, gereksiz enerji tüketimini belirlemeye yardımcı olur ve enerji tasarrufu sağlanmış olur. Bu, işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.

İkinci olarak, bu modül, işletmelerin karbon ayak izini azaltmalarına yardımcı olur. Karbon ayak izi, işletmelerin sera gazı emisyonlarını ölçen bir ölçüttür. Bu modül, makinelerin doğru bir şekilde çalıştığından emin olmak için gerekli olan bakımın zamanında yapılmasını sağlayarak, işletmelerin karbon ayak izini azaltmalarına yardımcı olur.

Ayrıca, işletmelerin karbon ayak izlerinin azaltılması, tüketicilerin ve yatırımcıların sürdürülebilirliği artan işletmeleri tercih etmesi açısından da önemlidir. Sürdürülebilirlikle ilgilenen işletmeler, çevresel etkilerini azaltarak, hem topluma hem de yatırımcılara güçlü bir mesaj gönderirler. Sonuç olarak Enerji Suit Modülü nün, sağladığı veriler ve analizler, işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına, karbon ayak izlerini azaltmalarına, enerji tasarrufu sağlamalarına ve işletme güvenliğini artırmalarına yardımcı olur. Bu sayede, işletmeler hem çevresel hem de ekonomik faydalar elde ederler.

ISO 14064-1, sera gazı emisyonlarının hesaplanması, raporlanması ve doğrulanması için bir standardın adıdır. Bu standard, bir kuruluşun sera gazı emisyonlarını hesaplamak ve raporlamak için kullanabileceği bir çerçeve sunar. Sera gazı emisyonları, çevresel etkiyi ölçmek için önemli bir ölçüt olarak kabul edilir. Bizim üretim takip yazılımımız olan Kapasitematik ve Enerji Suit Modülümüzün ISO 14064-1 ‘ e olan faydası, şirketlerin sera gazı emisyonlarını doğru bir şekilde ölçmelerini ve raporlamalarını sağlar. Özellikle, makinelerinin enerji verimliliğini arttırarak sera gazı emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olabileceği için, bu standartın uygulanması, işletmelerin sürdürülebilirliğine ve çevresel performansına katkı sağlar.

Program Transfer Modülü: Kapasitematik e ek olarak geliştirilen bir diğer modüldür. İşletmelerin bilgisayarlar üzerinden makinelerine program atmaya olanak sağlayan bir modüldür. Öncelikle, bu işlem için fiziksel bir medya (CD, DVD vb.) kullanmak yerine, dijital bir yöntem kullanarak enerji ve malzeme tasarrufu sağlanabilir. Bu, firmaların karbon ayak izlerini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, program transferinin dijital bir yöntemle yapılması, fiziksel medya kullanımının yarattığı atık miktarını azaltabilir. Bu da sürdürülebilirlik açısından önemlidir. Program transferinin dijital bir yöntemle yapılması ayrıca, programların hızlı ve kolay bir şekilde güncellenmesini sağlayarak, iş süreçlerinin daha verimli hale gelmesine de yardımcı olabilir. Bu da işletmelerin karbon ayak izlerini azaltırken, sürdürülebilirlik ve işletme verimliliğine katkıda bulunur.

Sonuç olarak, Program Transfer Modülümüzde, dijital bir yöntemle program aktarabilmesi sayesinde, işletmelerin hem karbon ayak izlerini azaltmak, hem de sürdürülebilirliği arttırmak için olumlu bir adım olur.

Bu İlanı Paylaş