1. Anasayfa
  2. /
  3. Sektörden Haberler
  4. /
  5. CNC
  6. /
  7. CNC İŞLEME MERKEZİ G VE M KODLARI

CNC İŞLEME MERKEZİ G VE M KODLARI

G Kodları(Gnn)
CNC işleme merkezi programlarının yazımında kullanılan G kodlarının en çok kullanılanları
aşağıda verilmiştir. Bu kodlar tıpkı CNC torna tezgahlarında olduğu gibi G harfi ve
bunu takip eden iki haneli rakamlardan oluşup G00 – G99 arasındadırGOO – GO : Kesici takımın boşta hızlı hareketi

GO1 – G1 : Kesici takımın talaş kaldırarak hareketi olup takım iş parçası ile temas halindedir.

GO2 – G2 : Saat dönüş yönünde (CW) eğrisel hareket

G03 – G3 : Saat dönüş yönünün tersi yönde (CCW) eğrisel hareket

G04 – G4 : Bekleme

G15 : Açısal koordinat iptali

G16 : Açısal koordinat

G17 : XY çalışma düzlemi

G18 : ZX çalışma düzlemi

G19 : YZ çalışma düzlemi

G20 : İnç ölçü sistemi

G21 : Metrik ölçü sistemi

G28 : Referans noktasına dönüş komutu

G31 : Satır atlama komutu

G33 : Diş açma komutu

G40 : Takım yarıçap telafisi iptali

G41 : Takım yarıçap telafisi (Solda)

G42 : Takım yarıçap telafisi (Sağda)

G43 : Kesici takım boy telafisi + yönde

G44 : Kesici takım boy telafisi – yönde

G44 : Kesici takım boy telafisi – yönde

G49 : Kesici takım boy telafisi iptali

G50 : Ölçüklendirme komutu iptali

G54 : İş parçası sıfırı

G55 – G59 : İş parçası farklı referans noktaları seçimi

G73 : Yüksek hızda gagalama delik delme

G74 : Ters/Sol kılavuz çekme

G76 : Hassas delik çekme

G80 : Delik delme çevrimleri iptali

G81 : Delik delme çevrimi

G82 : Delik delme ve delik sonunda bekleme çevrimi

G83 : Kademeli olarak delik delme çevrimi

G84 : Diş çekme (kılavuz çekme) çevrimi

G90 : Silindirik dış çap/iç çap tornalama çevrimi (Tek paso)

G92 : Diş açma çevrimi

G94 : X eksenine paralel alın tornalama çevrimi

G96 : Sabit yüzey kesme hızı

G97 : Sabit devir sayısı

G98 : İlerleme (mm/dak)

G99 : İlerleme (mm/devir)

M kodları (Mnn)
CNC işleme merkezi programlarının yazımında kullanılan M kodları Tablo – 5’ te
gösterildiği gibidir. Bu kodlar M harfi ve bunu takip eden 2 haneli rakamlardan oluşup
M00 – M99 arasındadır.

M00 : Program durdurma.

M01 : isteğe bağlı durdurma.

M02 : Program sonu (Tek parça imalatında)

M03 : Tezgah milini saat yönünde (CW) döndürme

M04 : Tezgah milini saat yönünün tersine(CCW) döndürme

M05 : Tezgah milini durdur.

M06 : Kesici takımı değiştir

M08 : Soğutma sıvısını açma

M09 : Soğutma sıvısını kapatma

M30 : Program sonu ve tekrar program başına dön

M98 : Alt program çağırma

M99 : Alt program sonu

Not: CNC programlarının yazımında G ve M kodlarının solunda bulunan sıfır (0)
rakamlarının yazılma zorunluluğu yoktur. Bu sıfır rakamlarının yazılması ya da yazılmaması
program formatı bakımında hata sayılmaz

Bu İlanı Paylaş