1. Anasayfa
 2. /
 3. Kullanıcı Sözleşmesi

Parkurda.com talaşlı imalat sektörünün tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği
Türkiye’ nin ilk CNC DİJİTAL platformudur.

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

HÜKÜMLER 

1. TANIMLAR 

“ŞİRKET”: İşbu "Portal"ın sahibi "Abdi İpekçi Cad No:129 Bayrampaşa" adresinde mukim TEZMAKSAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle kısaca "ŞİRKET/SATICI" anlamı taşımaktadır. "Portal"da sunulan ve işbu "Kullanım Koşulları"nın 2.4. maddesinde belirtilen hizmetler, "ŞİRKET" tarafından sağlanmaktadır.

"Portal": www.parkurda.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan "ŞİRKET "in "Hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve mobil uygulamaları kapsar.

"Kullanıcı": "Portal"a erişen her Gerçek veya Tüzel kişi.

"Üye": "Portal"a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan "Kullanıcı"(Kurumsal ve Bireysel Üye).Aynı zamanda Parkurda.com Ön Bilgilendirme Formunda geçtiği şekilde KULLANICI ÜYE/ALICI anlamına gelmektedir.

‘’Üye olmayan Kullanıcı’’:Üye olmaksızın Anasayfa’da CNC operatör bul, CNC operatör ol, Fason iş yaptır, Fason İş yap, Eğitim al, butonlarını kullanarak Fason İş İlanları ve Eleman İlanları ile ilgili arama yapabilen, ,Filtreleme alanını kullanarak il, ilçe, sektör, malzeme ve kullanılan teknoloji (CNC,Universal, diğer tezgah) alanlarına göre filtreleme alanını kullanıp, işin adı, malzemesi, teknolojisini, ürün adetini ve ilan yayın tarihini görüntüleyebilmekle birlikte ilan detaylarına ulaşamayan kullanıcıdır.

"Üyelik": "Üye" olmak isteyen "Kullanıcı"nın, "Portal"daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin "ŞİRKET" tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. "Üyelik" hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. "Üyelik" başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin "ŞİRKET" tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. "ŞİRKET" gerekli görmesi halinde "Üye"nin "Üyelik" statüsünü sona erdirebilir, "Üyelik"i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı "Üyelik" başvurusunu kabul etmeyebilir.

"PARKURDA Üyelik Hesabı": Üye’nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik"le ilgili konularda "ŞİRKET"e talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Portal" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

"PARKURDA Hizmetleri" ("Hizmet"): "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "ŞİRKET" tarafından sunulan uygulamalardır. "ŞİRKET", "Portal" içerisinde sunulan "Hizmet"lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar "Portal"dan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar "Portal"da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

‘’İçerik": "Portal"da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.(KVKK kapsamındaki alenileştirilmiş kişisel verilerden ilgili taraflar sorumludur.)

‘’İçerik sağlayıcı’’: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri,(5651 Sayılı Kanun)

‘’Yer sağlayıcı’’: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri,ifade eder.(5651 Sayılı Kanun)

"PARKURDA Arayüzü": ŞİRKET ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenebilmesi ve "PARKURDA Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı"lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "ŞİRKET"e ait olan tasarımlar içerisinde "Portal" üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

"PARKURDA Veritabanı": "Portal" dâhilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "ŞİRKET"e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanıdır.

‘’KANUN’’: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun .

2. KULLANIM KOŞULLARI 

www.parkurda.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.parkurda.com internet sitesini ziyaret ederek ve/veya mobil uygulamalarını kullanarak (internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar bundan böyle "Portal" olarak anılacaktır) ve/veya "Üye" olarak, işbu "Kullanım Koşulları"nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, "Kullanım Koşulları"nda belirtilen ve "Portal"da bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, "Portal"da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen "Portal"ı kullanmaktan vazgeçiniz.

Kullanıcı Üyeler tarafından parkurda.com platformunda iş ve hizmet kategorisi iki ana bölümden oluşmaktadır:

FASON İŞ İLANLARI-ELEMAN İLANLARI

Üye /Kullanıcı ,İlanıma uygun firmaları göster butonuna basılınca; Paketler sayfası açılır. Firma Ara sayfası ücretli bir sayfa olduğu için paket satın almayan kullanıcıların erişimine kapalıdır.

 1. 2.1. "ŞİRKET/SATICI" işbu "Kullanım Koşulları"nı, "Portal"da yer alan her tür bilgi ve "İçerik"i," KULLANICI ÜYE/ALICI "ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "www.parkurda.com" da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Portal" hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde "Portal"a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi "Kullanım Koşulları"nı ve "ŞİRKET" tarafından işbu "Kullanım Koşulları"nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu " Kullanım Koşulları" www.parkurda.com internet sitesi üzerinden yayınlanarak; "Portal"ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.
 2. 2.2. "ŞİRKET/SATICI" dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "Portal"da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Koşulları" "KULLANICI ÜYE /ALICI"nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
 3. 2.3.‘’Bilgilendirme yükümlülüğü:’’ Şirketimiz ,Üye Gerçek ve Tüzel Kişi Kullanıcılardan oluşan İçerik Sağlayıcılar ve erişim sağlayıcılar, yönetmelikle belirlenen esas ve usûller çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür.Aksi takdirde karşı karşıya kalınabilecek idari yaptırımlardan İçerik ,yer ve erişim sağlayıcılar sorumludur.
 4. 2.3. PARKURDA HİZMETLERİ
 5. 2.3.1. Genel olarak
 6. 2.3.1.1."ŞİRKET/SATICI", "Üye/Kullanıcılar yada Üye Olmayan/Kullanıcılar’’ tarafından "PARKURDA Veritabanı"na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle "PARKURDA Veritabanı" üzerinden "Üye Kullanıcılar /Üye Olmayan Kullanıcılar" tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir. parkurda.com sitesi ,Bireylerle Kurumlar arasında İş Arama-Çalışan Arama,yada Kurumlarla Kurumlar arasında Fason İş Arama ve Fason İş Yaptırma seçeneklerini kullanarak, Teklifler alıp vererek ,bu hizmetten yararlanmak isteyen Üye kullanıcılara ,hedefledikleri İş yada Hizmete ulaşmalarını sağlamaktadır.
 7. 2.3.1.2. "ŞİRKET/SATICI", "Portal" içerisinde "Kullanıcı"ların, "Üye" ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren, uygunluğu filtreleyen vb çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri ile birlikte ilan hizmetleri vermektedir.
 8. 2.3.1.3. "ŞİRKET/SATICI", "Portal" dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.
 9. 2.3.1.4. "ŞİRKET", "Portal" dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile "Portal" dahilinde erişilen "İçerik"leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "ŞİRKET", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.
 10. 2.3.2. İLAN HİZMETLERİ
 11. 2.3.2.1. "Üye", "PARKURDA Üyelik Hesabı" üzerinden "PORTAL" da belirlenen kurallara uygun olarak ilanlarını yaratacak ve PARKURDA Veritabanı’na yükleyecektir
 12. 2.3.2.2. "ŞİRKET/SATICI", Yer Sağlayıcı yetkisi ile sadece ilan yayınlarken form alanlarında bulunan maskeleme ile kontrol sağlamaktadır.Onun dışında ilanı yayınlarken ‘’Şirket’’ tarafından onaylama / reddetme yapılmamakta ,bu yetki ‘’İçerik Sağlayıcı’’ konumunda bulunan Üye Gerçek yada Tüzel Kişi Kullanıcılara aittir. ‘"ŞİRKET/SATICI",Admin paneline gelen kurumsal üyelik müracaatlarını inceleyerek kabul veya reddeder. Ancak İlanların yayınlanması esnasında ,"İÇERİK SAĞLAYICI ‘’ konumunda bulunan Üye Gerçek yada Tüzel Kişi , ilan/ilanları değerlendirebilir; bahsi geçen ilanların "Portal"da yayınlanmasını kabul veya reddedebilir.İlanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, “Portal”de yayınlayacak ve bunun sonuçlarından 5651 Sayılı Yasaya göre kendileri sorumlu olacaktır.
 13. 2.3.2.3. "ŞİRKET", “Portal”da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “Portal”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle "Üye/Kullanıcı "ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "ŞİRKET" bahsi geçen duruma ilişkin "KULLANICI ÜYE/ALICI "ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde "Üye" de ödemiş olduğu bedelin iadesini "ŞİRKET"den talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 14. 2.3.2.4. "ŞİRKET/SATICI", " KULLANICI ÜYE/ALICI ‘nın ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve “ŞİRKET” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Üye", bu konuda "ŞİRKET/SATICI "e yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.
 15. 2.3.2.5. "KULLANICI ÜYE/ALICI", "Portal"da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Portal"ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "Portal"da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 16. 2.3.2.6. İçerik sağlayıcı konumunda bulunan "KULLANICI Üye/ ALICI", "Portal"da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle sözleşme konusu iş ve hizmetlerin reklam ve tanıtımını yapacaktır. "KULLANICI ÜYE/ ALICI’’ nın ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, ürün ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren ‘’"KULLANICI ÜYE ‘’ler için "ŞİRKET/SATICI", "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Üye"liğini askıya alabilir, "Üye"likten çıkarabilir, "Üye"likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.
 17. 2.3.2.7. "Üye", tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 18. 2.3.2.8. "KULLANICI ÜYE/ALICI ", seçmiş olduğu kategoriye ilişkin ücreti ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 19. 2.3.2.9. “KULLANICI ÜYE /ALICI’’ , kendisine ait ilanlarını kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte "Portal" üzerinden yayınlayabilir. ‘’KULLANICI ÜYE/ALICI’’nın işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.
 20. 2.3.2.10. “KULLANICI ÜYE /ALICI’’ , ya ait ilanlarını kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte "Portal" üzerinden 30 gün boyunca yayınlayabilir. 30 günü geçen ilan sistemden otomatik kaldırılır. Kullanıcı yayında bulunan ilanını takip ve güncel tutmakla yükümlüdür. Güncelliğini korumayan ilanlarla ilgili ŞİRKET/SATICI" yayından kaldırma hakkına sahiptir.
 21. 2.3.3. İLAN KATEGORİLERİ
 22. 2.3.3.1. ‘’KULLANICI ÜYELER” Portal dahilinde yayınlanan ilanlarının diğer ilanlardan farklı biçimlerde Portal kullanıcıları tarafından daha kolay ulaşılabilmesi, ilanlarının görsel etkinliğinin arttırılabilmesi gibi amaçlarla “PORTAL” tarafından sunulan ücrete tabi bir takım hizmetlerinden yararlanabilirler.

İlan hizmetlerine ilişkin paketler ve içerikleri şu şekildedir;

PAKETLER: Kurumsal Üye/Kullanıcı’nın yayınladığı ilana uygun ya da ilan yayınlamadan filtreleme alanlarına göre “Firma Ara” sayfasını kullanabilmek için satın alabileceği paketler;

Standart Paket: Bu paketi satın alan Üyeler/Kullanıcılar , yayınladığı bu ilana uygun en fazla 12 firmayı listeleyerek ,aynı zamanda tablo halinde görebilir ve Operatör arama da yaparak firmalarla iletişime geçebilirler.Filtreleme alanını kullanamaz

Premium Paket: Bu paketi satın alan kullanıcılar 1 yıl boyunca yayınladığı her ilana uygun tüm firmaları listeleyerek görüntüleyebilir ve bu görüntülemeyi hem harita üzerinden lokasyonlu hem de tablo şeklinde görebilir.Operatör arama yaparak firmalarla iletişime geçebilirler. Filtreleme alanını kullanabilir.

Gold Paket : Kullanıcı/Üye 1 yıl boyunca ister yayınladığı her ilana uygun firmaları görüntüleyebilir, isterse ilan yayınlamadan firma arayabilir. Bu firmaları ,hem harita üzerinden hem de tablo şeklinde görüntüleyebilir.1 yıl boyunca ilan yayınlamadan firma ara sayfasını kullanabilir. Filtreleme alanını kullanarak firma görüntüleyebilir ve onlarla iletişime geçebilir.(Filtreleme alanı; hızlı arama (ilanı seçip, ilana uygun arama), Detaylı arama alanı; İl, İlçe, Sektör, Malzeme, CNC, Universal, diğer sertifika alanları çoktan seçmeli seçim alanları.) Paket seçildiği zaman; fatura ekranı ardından ödeme ekranı açılır. Ödeme yapıldıktan sonra firma ara sayfası direk kullanımınıza sunulur.

Upseller Paketi:

Kurumsal Üye/Kullanıcı, Fason İş İlanı yayınladıktan sonra;

İlan yayınlarken isterse upsell satın alıp, diğer eleman ilanlarından, kendi ilanını öne çıkartabilir.

Öne Çıkın sayfasında;

İlanı yayınlayan Üyenin ilanını öne çıkartmak için satın alabileceği Sayfasında ‘’İLK SAYFADA GÖSTER’’, KALIN YAZI, 30 GÜN DAHA UZAT, İLANIMI LOGOM İLE PAYLAŞ upselleri bulunmakta olup bunlardan birisi seçilerek satınalabilirsiniz.Upselleri seçmeden DEVAM ET butonuna basılırsa, ‘’TEBRİKLER İLANINIZ YAYINDA’’ ekranı çıkmaktadır.

Kurumsal Üye/Kullanıcı ; Firmalar arası TEKLİF İSTE – TEKLİF VER işlemi yapabilir.

Bunu; Herhangi bir firmanın ilanını Fason İş İlanları sayfasında görüntüleyebilir.Bu sayfada il-ilçe, sektör, malzemeye göre filtreleme ile arama yapıp sonuçları görebilir. İlanın adı, malzemesi, teknoloji, ürün adeti, ilan tarihi bilgileri görüntülenebilir.

 1. 2.3.3.2. Bu “Hizmet” sayesinde “Kullanıcılar/Üyeler’’ “PARKURDA Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin listelemede farklı biçimlerde yer almasının sağlayabilirler. İçeriği ve ücreti “PORTAL” tarafından belirlenen hizmetlerin birinin Üye tarafından ilanının oluşturulması sırasında seçilmiş olması halinde, söz konusu ilan; Üye tarafından seçilmiş olan paket özelliklerine göre, Listelemede aynı paket ya da paketlerin seçilmemiş olduğu ilanlardan farklı biçimlerde görüntülenecektir
 2. 2.3.3.3. Paket içerik ve ücretleri “ŞİRKET” tarafından belirlenir. “ŞİRKET” söz konusu içerik ve ücretleri “Portal”da Üyelere duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Bu ücretler ,Ön Bilgilendirme aşamasında kullanıcı/üyenin bilgisine sunularak paket satınalma işlemi gerçekleştirilir.
 3. 2.4. PARKURDA PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
 4. 2.4.1. "Kullanıcılar" hukuka uygun amaçlarla "Portal" üzerinde işlem yapabilirler. "Üyelerin/Kullanıcıların" "Portal" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili "ŞİRKET"in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını "Üyeler/Kullanıcılar " kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 5. 2.4.2. "Portal", "Kullanıcılar’’ tarafından "PARKURDA Veritabanı"na yüklenen "İçerik"lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "ŞİRKET", "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla "ŞİRKET"in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü "ŞİRKET"in hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını "Kullanıcı"lar kabul ve beyan etmektedir.
 6. 2.4.3. "Kullanıcı " "PORTAL" dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
 7. 2.4.4. "Kullanıcı " "Portal" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "ŞİRKET"in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
 8. 2.4.5. "Kullanıcı"lar, "Portal" dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya "ŞİRKET"in amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri sadece ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
 9. 2.4.6 "ŞİRKET", "Kullanıcı" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. "ŞİRKET" aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, "Portal"ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Parkurda.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, ŞİRKET’in iş birliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına Kullanıcı onay vermektedir.KVKK ile ilgili olarak ŞİRKET’ Veri Politikası ve Aydınlatma Beyanları da internet sitesinde yayınlanmıştır.
 10. 2.4.7. ŞİRKET, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının ŞİRKET’e yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.
 11. 2.4.8. "Portal" üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "ŞİRKET"in "Kullanım Koşulları" çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "ŞİRKET’in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.
 12. 2.4.9 "PARKURDA Arayüzü"nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, "ŞİRKET" üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine "ŞİRKET" tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "ŞİRKET"in talep, dava ve takip hakları saklıdır.
 13. 2.4.10. "Portal"in bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, tersine mühendislik (reverse engineering) metoduyla veya farklı herhangi bir metodla protokollerinin kırılmaya çalışılması, istek başlıkları, istemci doğrulama algoritması gibi parametrelere izinsiz olarak ulaşılması veya bu parametrelerin izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşılması, "Portal"in iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, "Site"nin ve "Portal"deki içeriğin "Kullanım Koşulları" ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; "ŞİRKET"in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; "ŞİRKET", "Kullanıcı"yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. "Kullanıcı" bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden "bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.
 14. 2.4.11. "Portal"da verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlıklar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan "ŞİRKET"in sorumlu tutulamayacağını "Kullanıcı" kabul ve taahhüt etmektedir.
 15. 3.İÇERİK KULLANMA HAKKI-KULLANICI HAKLARI
 16. 3.1 www.parkurda.com’un çalışma sistemi tamamen ÜYE YADA ÜYE OLMAYAN KULLANICILAR arasında iletişimi sağlama ve kullanıcıların firma tanıtım sayfaları sayesinde iş bulabilme, firmaların iş arayan kullanıcıların sayfalarından kullanıcıların CV’lerine ulaşabilme, ikinci el makine,donanım vb ürünlerin Portal üzerinden satışını gerçekleştirebilmektedirler. www.parkurda.com, teknik altyapısı sayesinde kullanıcılar kendilerine ait bölümlerde kendilerine ait ürünlerin satışını yapabilmekte, diğer kullanıcılara ait bölümleri gezebilmekte ve kullanıcı hesapları ile diğer kullanıcılardan ürün satın alabilmekte, kendi firmaları için sayfa oluşturabilmekte, iş arayan kullanıcıların sayfalarını inceleyebilmekte, fason imalatçı firmaların bilgilerine ulaşabilmektedir. www.parkurda.com sayfasında bulunan portal üzerinde kullanıcılar tarafından satılan hiçbir ürünün satışı, pazarlaması, reklamı, ithalatı, üretimi ve dağıtımı tarafımızdan yapılmamaktadır.www.parkurda.com sayfasında yer alan firma bilgilerine yönelik iş bulma eylemi tarafımızdan yapılmamaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi bu portal da sadece kullanıcıların kendi aralarında alışveriş yapmaları, firmaların kendi hesaplarını oluşturarak iş arayanlar arasından seçim yapmaları, kullanıcıların iş bulması, fason iş tekliflerinde bulunup, inceleyebilir, tekliflerde bulunabilmesi için gerekli teknik altyapı ve iletişim platformu oluşturmuştur. Şirketimiz, kendisine ait www.parkurda.com internet sitesi üzerinde yer alan kullanıcılar tarafından oluşturulan hiçbir içeriği sağlamamaktadır.
 17. 3.2 Bu nedenle şirketimiz 5651 sayılı yasa kapsamında "içerik sağlayıcı" konumunda değildir. Şirketimiz, 5651 sayılı yasa kapsamında "Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten" "yer sağlayıcı" konumundadır. Dolayısıyla da aynı Kanun’un 5. Maddesi’nde de belirtildiği gibi "yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir". 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin "Marka Tescilinden Doğan Hakların Tüketilmesi" başlıklı 13. Maddesinde, "Tescilli bir markanın tescil kapsamındaki mal üzerine konularak marka sahibi tarafından veya onun izni ile Türkiye'de piyasaya sunulmasından sonra, mallarla ilgili fiiller marka tescilinden doğan hakkın kapsamı dışında kalır" denilmektedir. Gerçekten de yasal yollarla maliki olunmuş orijinal ürünlerin satışa arz edilmeleri önünde hiçbir hukuki engel bulunmamaktadır.
 18. 3.3 www.parkurda.com‘un teknik alt yapısı ve işleyiş biçimi sebebiyle, site üzerinde satılan ürünler ve ilanlar kullanıcılar tarafından belirlenmekte ve site her an güncellenmektedir. Şirketimiz, site yönetim politikası doğrultusunda yasal olmayan ve hak ihlali yaratabilecek mahiyetteki ürünlerin satışının engellenmesi ve ilanların kaldırılması için elinden gelen çabayı sarf etmekte ve bu mahiyetteki ürünlerin ve ilanların tespit edilebilmesi için devamlı site içerisinde denetimler ve kontroller gerçekleştirmektedir; ancak yukarıda bahsedildiği gibi satılan ürünlere ve ilanlara ait içeriğin devamlı olarak kullanıcılar tarafından güncellenmesi, tüm kontrollere rağmen yasal olmayan ve hak ihlali yaratabilecek mahiyetteki ürünlerin satışının ve ilanların zaman zaman site üzerinden görüntülenmesine sebebiyet vermektedir. Ancak bu durumun önlenmesi için, şirketimiz, kullanıcılar tarafından satışa arz edilen, yasal olmayan veya hak ihlali doğurabilecek ürünlere ve ilanlara site üzerinden erişimi, hak sahiplerinden konuyla ilgili hak ihlali olduğu doğrultusunda bildirim alması halinde, derhal kaldırmaktadır. Bu şekilde parkurda.com üzerinde, markaların haksız, uygunsuz ve yetkisiz şekilde kullanılmasına ve bu şekilde fikri mülkiyet haklarının suiistimaline asla izin verilmemektedir.
 19. 4.VERİLERİN KULLANIMI VE İZNİ
 20. 4.1 "ŞİRKET", "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da "Üye" olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları almak suretiyle sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde "Üye" ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca kişisel veriler aynı zamanda parkurda.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için "ŞİRKET"in işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. "ŞİRKET"in belirtilen amaçlarla işbirliği içinde bulunduğu gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere, Kullanıcıların kişisel verilerini iletmesine kendileri onay vermektedir.
 21. 4.2 "Üye" kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından Portal’e girilen verileri "ŞİRKET" tarafından "Portal"in fonksiyonlarının kullandırılması ve yukarıda sayılan amaçlarla toplamaktadır. "Üye" bu verilerin toplanmasının, işlenmesinin ve aktarılmasının öncelikle "ŞİRKET" sisteminin işleyebilmesinin zorunlu bir unsuru olduğunu, aksi takdirde Portal’den sunulan hizmetlerden ve özelliklerden yararlanmalarının mümkün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. "Üye" işbu sözleşme ve eklerindeki kişisel verilerin kullanımı ile ilgili olarak işbu sözleşmede ve her bir ek özelinde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda ve/veya "Portal"in fonksiyonlarının kullanılabilmesi için kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve aktarılması ile ilgili Aydınlatma Beyanı internet sitesinde yayınlanmıştır.Bu beyanı okuyup bilgilendikten sonra ve bilgilendirmeye dayanan özgür iradeniz ile Üye Sözleşmesinin altında bulunan Açık Rıza butonu/sekmesini (Tıklayarak) onaylayarak ayrıca muvafakat vermeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin "ŞİRKET" Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda ve sair kişisel veriler ile ilgili politika, prosedür, sözleşme maddeleri ve kullanım koşullarında istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler "Portal"da yayınlandığı anda yürürlüğe girer. "Üye" bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup, "ŞİRKET"den bu değişikliklerle ilgili herhangi bir talepte veya zarar ziyan iddiasında bulunamaz.
 22. 4.3 "Üye", "Portal" dahilinde eriştiği bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye"nin veya "ŞİRKET"in ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği KULLANICILAR’a veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, "ŞİRKET"in kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. "Üye"; kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde "ŞİRKET"’in bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 23. 4.4 "Üye", bir Avrupa Birliği üyesi bir devletin vatandaşı gerçek kişi olması durumunda kendi kişisel verileri ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarının ve düzenlemelerinin uygulanacağını, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk İç hukukunun uygulanacağını, 85/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nin ve Mayıs 2018 tarihinde Avrupa Birliği’nde yürürlüğe girecek Genel Veri Koruma Regülasyonu’nun (GDPR) uygulanmayacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 24. 4.5 "Üye", "ŞİRKET" üyeliği ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin Google veya diğer arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için "ŞİRKET"in herhangi bir dahlinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indekslenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı "ŞİRKET"in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, taleplerini başta Google olmak üzere diğer arama motoru veya arama sistemleri, indeksleme sistemleri işleten gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 25. 4.6 "Üye" ilan verirken veya herhangi bir nedenle özel nitelikli kişisel verilerini "ŞİRKET" Portal’ı üzerinden yayınladığı takdirde, özel nitelikli kişisel verilerin bu şekilde aleniyet kazandığını, "ŞİRKET" bu özel nitelikli kişisel verileri "Portal" ile ilgili doğrudan veya dolaylı amaçlar için almasının, işlemesinin ve aktarmasının hukuka aykırılık teşkil etmediğini, bu bağlamda işbu madde ile özel nitelikli kişisel verilerinin "ŞİRKET" tarafından sözleşme amaçları ile sınırlı olmak üzere toplanmasına, işlenmesine ve aktarılması ile ilgili olarak internet sitemizde ve Üyelik Formunun altında, AYDINLATMA BEYANI yayınlanmıştır.Bu beyanı okuyup anladıktan sonra ,Açık Rıza butonu/sekmesini (Tıklayarak) onaylayarak ayrıca muvafakat vermeniz gerekmektedir. Onay vermemeniz durumunda İnternet sitesinin ticari ve hukuki amaçları doğrultusunda ,Üyelik Sözleşmesi yapılamamaktadır.
 26. 5.KULLANICI ÜYE/ALICI SORUMLULUKLARI
 27. 5.1 "Üye", "Portal"da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, "Üyelik Sözleşmesi" hükümleri ile "Portal"daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.
 28. 5.2 "Üye", "ŞİRKET"in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; "Üye"lere ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple "ŞİRKET"ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde "Üye"nin "Portal" üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile "ŞİRKET"e bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; "Üye"nin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini "ŞİRKET" ilgili tarafa verebilir.
 29. 5.3 "Üye"lerin, "PARKURDA Üyelik Hesabı"na girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer "Üye"lerin ve/veya "ŞİRKET"in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan "Üye" sorumludur.
 30. 5.4 "Üye", "Portal" dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Portal" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. "ŞİRKET", "Üye" tarafından "ŞİRKET" e iletilen veya "Portal" üzerinden "Üye" tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.
 31. 5.5 "Üye", "ŞİRKET" in yazılı onayı olmadan işbu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
 32. 5.6 "Üye" hukuka uygun amaçlarla "Portal" üzerinde işlem yapabilir. "Üye"nin, "Portal" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. "Üye", "ŞİRKET" in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Portal" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veri tabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "Portal"a yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "ŞİRKET" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 33. 5.7 "ŞİRKET" ,"Üye"lerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve "PARKURDA Arayüzü"nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak firmalara ve Kullanıcıların kişisel bilgilerine ulaşılmaya çalışılması, Kullanıcılara ve firma ait bilgilerin, firmalar tarafından verilen ürün satım ilanlarının kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, "ŞİRKET" üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine "ŞİRKET" tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "ŞİRKET"in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
 34. 5.8 "Üye", üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili "ŞİRKET" in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmetin satıcısına/yani Üye Kullanıcı ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten "ŞİRKET"i ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.
 35. 6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
 36. 6.1. Bu "Portal" dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "Portal"ın (sınırlı olmamak kaydıyla "PARKURDA Veri tabanı", "PARKURDA Ara yüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte "ŞİRKET"in telif haklarına tabi çalışmaları" olarak anılacaktır) "ŞİRKET"e ait ve/veya "ŞİRKET" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Kullanıcı"lar, "ŞİRKET" hizmetlerini, "ŞİRKET" bilgilerini ve "ŞİRKET"in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "ŞİRKET"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "ŞİRKET" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "ŞİRKET"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.
 37. 6.2. İşbu "Kullanım Koşulları" dahilinde "ŞİRKET" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "ŞİRKET"; "ŞİRKET" hizmetleri, "ŞİRKET" bilgileri, "ŞİRKET" telif haklarına tabi çalışmaları, "ŞİRKET" ticari markaları, "ŞİRKET" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
 38. 7.SINIRLI LİSANS
 39. 7.1 Bu web sitesinde listelenen şirketler, ürünler, hizmetler, endüstriler, haberler veya işler hakkında bilgi edinmek için sadece bu web sitesini ve bu web sitesindeki İçeriği görüntüleyebilir ve kullanabilirsiniz. Burada belirtilenler haricinde, herhangi bir şekilde, herhangi bir bilgi hizmetini veya diğer üçüncü tarafları çoğaltamaz, kopyalayamaz, değiştiremez, iletemez, gösteremez, satamaz, , türev eserler oluşturamaz, gerçekleştiremez veya dağıtamaz veya başka bir şekilde kullanıma sunamazsınız. Şu anda bilinen veya bundan sonra geliştirilen herhangi bir metot veya süreç, bu Web Sitesi üzerinden herhangi bir sınırlama olmaksızın, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bu tür herhangi bir İçeriğin, şu anda bilinen veya daha sonra geliştirilecek olan herhangi bir disk sürücüsüne veya başka bir depolama ortamına aktarılması, indirilmesi veya başka bir şekilde kopyalanması dahil olmak üzere, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla. Yukarıdakileri sınırlamaksızın, Orijinal bir veri tabanı hazırlamak veya üçüncü bir tarafa herhangi bir şekilde satılan, kiralanan, yayınlanmış ya da başka bir veri tabanına bir karşılaştırma yapmak için İçeriğin kullanılmasına izin veremezsiniz. Web sitesini kazıyamaz veya başka bir şekilde veri madenciliği, robotlar veya benzeri veri toplama ve çıkarma araçlarını kullanamazsınız. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, bu tür kopyaların yalnızca dahili kullanımınız için sağlanmış olması ve ticari amaçlar veya finansal kazanç için herhangi bir üçüncü tarafa dağıtılmaması şartıyla, burada yer alan girişlerin ve bilgilerin tek bir kopyasını basabilir, indirebilir veya başka bir şekilde yapabilirsiniz. Bu tür bir kopyasını tüm telif hakkı ve diğer özel bildirimleri sağlam tutarsınız.
 40. 8. MÜCBİR SEBEPLER
 41. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde "ŞİRKET" in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "ŞİRKET" in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.
 42. 9.ÜYELİK SONLANDIRMA VE REDDİ
 43. Üyelik aktivasyonunu izleyen tarihten sonra ŞİRKET’e bildirilen üyeliği sonlandırma taleplerinde üyelik ilgili ay itibariyle sona erdirilecektir. Hizmetler kategorisinde hizmet veren Üye, üyeliğini iptal etmediği sürece tanıtım ve bilgilendirme amaçlı site içi bilgilendirme mesajlarını, e-posta, sms, elektronik iletiler ile kısa mesajları ve aramaları almaya onay vermektedir.
 44. ŞİRKET tarafından herhangi bir kampanya veya çekiliş yapıldığı dönemde aktivasyon tarihinden itibaren 30 gün içerisinde üyeliğin sona erdirilmesi halinde, Kurumsal üyenin kampanya veya çekilişe katılım hakkı düşer.
 45. Veya sağladığı hizmetlerin PARKURDA Portalı Üyelik Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil etmesi, hak ihlali yaratması, hukuka veya ahlaka aykırılık teşkil etmesi, üyelik başvurusu ve üyelik bilgilerinin güncellemesi sırasında verdiği bilgilerin eksik, yanlış veya resmi bilgilere uygun olmaması durumlarında, Kurumsal üyeliği ŞİRKET’in belirleyeceği süre ile dondurulabilir, derhal sona erdirilebilir.
 46. 10. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
 47. İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu "Kullanım Koşulları"ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 48. 11. YÜRÜRLÜK ve KABUL
 49. İşbu "Kullanım Koşulları" "ŞİRKET" tarafından "Portal"de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı/Üye"ler işbu "Kullanım Koşulları"nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri "Portal"ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.
 50. 12. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İZNİ
 51. İş bu sözleşme ile kullanıcı, ŞİRKET’İN ya da Portal’ın kendisine Ticari Elektronik İleti gönderilmesine muvafakat eder. Kullanıcı sisteme kaydetmiş olduğu iletişim adreslerine Ticari İleti gönderilmesini istemiyor ise RED Hakkını kullanıcı işlemleri sayfasından her zaman değiştirerek kullanabilir ya da kendisine gönderilecek onay iletisindeki ilgili linki kullanarak red edebilir.
 

Fırsat ve yeniliklerden haberdar olmak için bültenimize abone olun!