KALIPLAR DA AKILLANIYOR

2010 yılında hayatımıza giren Endüstri 4.0 çalışmaları artık neredeyse imalat sanayilerinin kılcal damarlarına kadar inmek üzereler. Endüstri 4.0 teknolojisinin çalışma alanı bulduğu en son alan kalıpçılık oldu. Sensör teknolojilerinin gelişimi, fiyatların daha makul seviyeye inmesi, üretilmekte olan kalıpların sensörlerle donatılarak, uygulamaların ve süreçlerin iyileştirilmesi konusunda büyük destek sağlamaktadır. Almanya’da düzenlenen “Exlcellence in Production 2020” yarışmasına katılan kalıp üreticisi, sektördeki endüstri 4.0 uygulamalarını kamuoyuna tanıtmıştır.

Her sektörde olduğu gibi kalıpçılık sektöründeki rekabet, firmaları daha fazla üretkenliğe doğru zorlamakta olup, yeni teknolojilerin akıllı kullanımı firmaları rekabette birkaç adım öne taşımaktadır. Almanya’daki BBG Gmbh & KG firması Endüstri 4.0 uygulamaları ile üretimde kullanılmak üzere geliştirdiği akıllı kalıplarla kendi alanında “Excellence in Production 2020” yarışmasındaki finalistlerden birisiydi. Çok çeşitli sektörler için kalıp üretimi yapan firma geliştirdiği teknoloji ile üretim sürecinin takibi ve dokümantasyonu, tam otomatik üretim hatlarına entegrasyonu, üretim verimliliği gibi çeşitli başlıklarda katkı sağlamaktadır.

İşletmeler bir taraftan maliyetlerini düşürmeye çalışırken, diğer taraftan da verimliliğe odaklanmaktadır. BBG tarafından yapılan projede akıllandırılmış kalıplar malzeme doğruluğu, verim artışı gibi katkıların yanı sıra enerji maliyetlerinde tasarruf sağlamaktadır. Proje içerisinde gerekli olan dokümantasyon çalışmaları anlık olarak temin edilebilmekte, gerektiğinde kullanılmak üzere saklanmaktadır. Dolayısı ile uçtan uca süreç akışı kontrol altına alınmakta, ilave olarak uç sarfiyatı konusunda da işletmelere güvenilir bilgiler vermektedir. Ölçü ve hassasiyet konusunda soru işareti bırakılmamaktadır.

Kalıpla ilgili bütün bilgiler yerinde ve zamanında elde edilerek, üretim hatlarının kontrol anlık olarak takip edilmektedir. Planlanan üretim hedeflerinde olası sapmalar anında belirlenerek müdahale ile düzeltilmesine imkân tanımaktadır. Yapılacak olan üretim adımları önceden planlanarak, planlanan ve gerçekleşen üretimdeki sapmalar anlık izlenebilirliği sağlamaktadır. Bütün bunlar projenin sorumlusu olan operatöre işlerin doğruluğunu teyit etmesi konusunda anlık bilgi akışı ile destek olmaktadır.

Bu İlanı Paylaş