İlk yılda 40 bin KOBİ’ye ulaşacağız / ekonomist.com.tr

Tezmaksan tarafından hayata geçirilen Parkurda.com, web sayfası bulunmayan, dijital alt yapısını tamamlayamayan KOBİ’lere kendilerini tanıtmak için olanak tanıyor.
İlk yılda 40 bin KOBİ’ye ulaşacağız
Tezmaksan tarafından hayata geçirilen Parkurda.com, web sayfası bulunmayan, dijital alt yapısını tamamlayamayan KOBİ’lere kendilerini tanıtmak için olanak tanıyor.
Aram Ekin Duran
eduran@ekonomist.com.tr

Bir yıl içinde 40 bin sanayiciyi aynı platform üzerinde buluşturmayı hedeflediklerini belirten Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, “Türkiye’deki hedeflemelere ulaştıktan sonra uluslararası alanda da olmayı ve yabancı pazarlardaki talepleri ülkemiz sanayicisiyle dijitalde bir araya getirmeyi istiyoruz” diyor.

Dijital platformlarının ekonomi içindeki payı ve etkinliği her geçen gün artıyor. McKinsey & Company yönetim danışmanlığı şirketinin değerlendirmesine göre, 10 yıl içinde küresel ekonomik faaliyetlerin yüzde 30’unun platformlar üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor.

Ticari faaliyetlerin, görüşme ve organizasyonların yüz yüze gerçekleşmesini zorlaştıran Covid-19 pandemisi ise bu alandaki süreci hızlandırıyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de dijital platformların sayısı hızla artıyor. Bunlardan biri de Ekim 2020 itibari ile online olarak açılan Parkurda.com.

Tezmaksan tarafından talaşlı imalat sanayi sektörü için hayata geçirilen platformun ilk yıl hedefi 40 bin sanayiciyi aynı platform üzerinde buluşturmak.

Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu ile projenin ayrıntılarını ve yakın gelecek planlarını konuştuk.

Parkurda.com KOBİ’lere ne gibi hizmetler veriyor?

İmalatçı firmalarımızın yaptığı bütün çalışmaları merkezine alan iş ağı platformu parkurda.com, özünde dijital sistem üzerinde eşit şirketlerden oluşan canlı bir üretim topluluğu oluşturmaktadır.

İhtiyaçlar göz önünde bulundurularak oluşturulan alanlar, temelde sektördeki şirketlerin iş hacimlerini büyütmek, yeni iş bağlantıları oluşturmalarına yardımcı olmak, tanıtım noktasında zaman, kaynak ve alan yaratmak üzerine kurulu.

Şöyle ki; parkurda.com ekranı fason iş verme ya da fason iş almayı olanaklı kıldığı gibi, siparişlerin detaylarını ekranın arka yüzünde ve yüksek güvenlikli bir panel ile iki kurum arasında şekillenerek devam etmesini sağlamaktadır.

Ayrıca şirketler bu alanlarda iş ilanı verebilmekte, iş ilanı veren şirketleri yakından inceleyebilmekteler. Türkiye’deki birçok KOBİ’nin küçük ve orta ölçekli olduğu, kendilerini tanıtma noktasında yeterli zaman ve kaynaklarının bulunmadığı en basitinde bir web sayfalarının bile olmadığı düşünülürse, pandemi döneminde daralan ulaşım kanallarını genişletmede platformun ciddi avantaj sağlayacağı bir gerçek.

Önümüzdeki dönemde yeni projeleriniz var mı, bunlardan bahsedebilir misiniz?

E-B2B görüşmelerine imkan tanıyan platformlar aslında canlı organizmalardır ve sürekli büyüyüp gelişirler. Dolayısıyla bizim büyüme çalışmalarımız arka planda sürekli devam etmektedir. Bununla birlikte Türkiye’deki hedeflemelere ulaştıktan sonra uluslararası alanda da olmayı ve yabancı pazarlardaki talepleri ülkemiz sanayicisiyle dijitalde bir araya getirmeyi istemekteyiz.

Türk şirketlerinin yabancı şirketlere iş vermesi ya da fason iş alması sektörün iş hacmini büyüteceği gibi ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlayacaktır. Parkurda.com içindeki alanlardan olan “CNC Operatör Bul”, “CNC Operatör Ol” alanlarını da yakın zamanda devreye almayı planlamaktayız.

Sanayinin eleman ihtiyacına ciddi katkı sağlamasını beklediğimiz bölümün arka tarafında ise CV bankası oluşturulması ve filtreleme sistemi ile uygun adayın uygun kurumla buluşmasının sağlanması çalışmaları sürmekte. Yılsonuna kadar bu bölüm de faal olarak kullanıma açılmasını öngörmekteyiz.

Parkurda.com’un sektörün ihtiyacı düşünülerek oluşturulan, açılması yıl sonunu bulacak olan bir diğer bölümü ise dijital akademi bölümü. Yakın zamanda etkin kullanıma sunulması planlanan akademi bölümünde CNC operatörlüğü başta olmak üzere açılan dersler ücretsiz

olarak verilecek. Derslerin sonunda bir sınav yapılacak ve onun da sonuçları adayların özgeçmişinde yer alacak. Bu özellik sayesinde iş verenlere kişinin bilgi seviyesi hakkında fikir vermiş olacağız. Parkurda.com’u dil entegrasyonu ile 2023 yılında milyonlarca sanayiciyi buluşturan global bir iş ağı platformu olmasını amaçlamaktayız. Bu konudaki çalışmalarımız özel bir ekip tarafından sürdürülmekte.

Hangi ülke pazarlarının iş ağı üzerinden Türkiye’deki sanayici ile bir araya geleceğine ilişkin çalışmalar devam ediyor. 2023 yılında sınırları aşan yapısı, talep ve beklentilerdeki çeşitlenmenin fazlalaşmasıyla parkurda.com’un ciddi bir ekonomik değer oluşturmasını beklemekteyiz.

Yurtdışına hizmet veriyor musunuz? Yurtdışında büyüme hedefiniz nedir?

McKinsey & Company’nin araştırmasına göre, 10 yıl içinde küresel ekonomik faaliyetlerin yüzde 30’unun platformlar üzerinden gerçekleşmesi beklenmektedir. Türkiye tarafında talaşlı imalat sanayisinde ilk yıl için 40 bin sanayiciyi bir araya getiren ve e-b2b görüşmelere olanak tanıyan “parkurda.com” ile bu yeni trende hızlı uyum sağlamaktayız.

Kısa süre içerisinde yabancı dil entegrasyonu ile Türkiye’ye ihracatın kapılarını da açacak bu proje ile yurt dışından fason iş vermek isteyenlerle Türkiye’den fason iş almak isteyenleri de buluşturacağız. Unutulmamalıdır ki; talaşlı imalat sektörü bütün üretimlerin temelindeki makineleri kapsadığı için son derece önemli ve stratejik bir sektör.

Bu sektörün bütün ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan parkurda.com, ilerleyen yıllarda dünyanın en önemli iş ağı platformu haline gelmesi önceliklerimiz arasında bulunmakta. Amerika ve Avrupa başta olmak üzere sanayinin gelişmiş olduğu bütün ülkeleri hedef pazarlarımız olarak görmekteyiz ve oralarda yaygın kullanılmak planlamamızın temelini oluşturmaktadır.

2020 sonuna kadar hedefiniz nedir?

Yaklaşık 40 bin sanayiciyi platform üzerinden buluşturmayı ve aralarındaki ticari faaliyeti arttırmayı ilk yıl hedefimiz olarak belirledik. Dil entegrasyonunu gerçekleştirdikten sonra 2023 yılı itibarıyla milyonlarca sanayiciyi bir araya getirmek ve ihracata katkı sunmak ise varmak istediğimiz en önemli aşamalardan birini oluşturmaktadır.

“DİJİTAL BÜTÇELERİ ARTMAYA BAŞLADI”

“Sağlık temelli bir dünya krizine neden olan Covid-19 pandemisi sosyal hayattın dinamiklerini değiştirdiği gibi iş yapma biçimlerini de değiştirdi. Toplantılar, alım heyeti buluşmaları, ülke ziyaretleri, ticari buluşmalar, fuarlar gibi ticari pek çok etkinlik sanala taşındı.

E-ticaret tarafı, insanlarda oluşan hassasiyetten ötürü çok hızla büyüdü ve gıda başta olmak üzere birçok ihtiyaç ağırlıkla buradan karşılanır bir hale geldi. Şirketler dijital tarafa ayırdıkları bütçeleri artırmaya başladı.

Parkurda.com, e-b2b görüşmelerinin ağırlık kazandığı, şirketlerin iş görüşmelerini dijitalde gerçekleştirdiği ve böylesi alt yapılara sahip olmayan markaların zorluk yaşadığı bir dönemde açıldı ve bu açıdan sektöre ciddi fırsatlar sundu.

Henüz açılması bir ayı bile bulmamışken almış olduğumuz ilk tepkiler talaşlı imalat sektörü için son derece faydalı bir iş ağı platformu oluştuğunu ve gelecekte çok daha farklı misyonlar yüklenerek yoluna devam edeceğini göstermektedir.”

Bu İlanı Paylaş