ENDÜSTRİ 4.0 = VERİ ANALİZİDİR

21.yüzyılın hammaddesinin ‘veri’ olduğu yavaş yavaş kabul edilmektedir. Veriyi anlamlı bir kullanıma çevirenler ise rekabet gücü sağlamaktadır. Endüstri/Döküm 4.0 hangi seviyede uygulanırsa uygulansın, toplanan verilerin analiz edilip, değerlendirilmemesi ve bunlara dayanarak iyileştirmeler yapılmaması halinde, bir “VERİ MEZARLIĞINA” dönüşüp, harcanmış olan emekler boşa gidecektir. Endüstri 4.0 uygulamalarını tesislerinde kullanmaya başlayanları, diğer rakiplerine göre fark yaratacaktır.

Veri artık değer olmaktadır. Gerekli atılımları vaktinde yapamayan işletmeler veya sanayiler, ya rakip firmalar/ülkelere işlerini kaybetmekte veya alternatif üretim metodları/malzemeler öne geçmektedir.

Akıllı Fabrikalarda Ve Endüstri 4.0’de Görülecek Ana Değişimler
Fabrika sizinle konuşmaya başlıyor
Makina-İnsan arayüzü oluşuyor,
Kişiler süreçlerle konuşmayı öğreniyor,
Döküm parça ile her etapta diyalog başlıyor.
Ana felsefelerden biri: “Arıza yapmadan, fire oluşmadan, verim düşmeden müdahale et”
Endüstri 4.0’ın Kısa Tanımı
Kavramdan satış sonrası hizmete kadar geçen süreçlerin aralıksız, birbiri ile bağlı olarak ve değişen şartlara hemen uyabilecek şekilde yönetimi
Birbirine otomasyon ve sayısal ilişkiler ile bağlı, en etkin şekilde akan üretim sistemi
Görselleştirme, sayısallaştırma, kaydetme ve süreçleri eldeki datalarla optimum hale getirme Bu hedeflere ulaşmak için kullanılan yöntemler ise:
Makinaların sayısal sisteme uyumu
Tüm sistemin sensörlerle birbirine bağlı olması
Tüm datanın aynı yerde toplanılması
Datanın değerlendirilip, sonuçlandırılması için sayısal zeka,
Güçlü ve etkin internet-bulut bağı,
Önleyici ve koruyucu bakım sistemi
Üretim planlama, ham, yardımcı malzeme ve yedek parçaların yönetimi, süreçlerin akışı, sevkiyat işlemlerinin tek data sisteminde toplanılıp, yönetilmesi
Bir önceki sonuçlardan öğrenerek, kendi performansını düzenleyen makinalar
Süreçlerden ve sonuçlardan sapma halinde, operatör ile direkt veya uzaktan kumanda ile temas
Süreçlerin her etabına ve datalara anında giriş ve müdahele olanağının olması
Dataların incelenmek ve kullanmak
Endüstri 4.0’ın Diğer Yan Avantajları
Çevre, atık ve karbondioksit salınımı konularında en optimum düzeye inilmesi
Çalışanlarda daha az stres ve aile/özel hayata daha fazla zaman ayrılabilmesi. (Evdeyken bile, tablet veya cep telefonundan bilgi alıp, talimat verebilme)
Kas gücüne ihtiyaç kalmadığından, tecrübeli yaşlı operatörlerden yararlanma,
“1” adet bile olsa üretim yapılabilmesi
Belli bir yaşa kadar olan eski makina ve tesislerin kademe kademe dönüştürülebilmesi nedeni ile para ve kalifiye eleman yetiştirme sorununun azalması
Enerji: Enerjinin anlık sarfiyatı görülmekte, kapıdan satılan malın miktarına göre her an birim enerji izlenebilmekte, sapmalara anında müdahale
Endüstri 4.0’ın tam uygulanması ile ;

Bilginin geç gelmesi, hazır olmama, maden/kalıp bekleme, bir sonraki sürece ürünün geç veya eksik gelmesi gibi hususlar – önceden haber alındığı için bir sonraki süreçte gerekli tedbir alınmakta ,
Maliyet artışları önlenmekte ,
Aksayan işlemler nedeni ile kalite problemleri yaşanması azalmakta ,
Gecikecek sevkiyat için tedbir alınmakta, gerekiyorsa müşteriye sürpriz olmayacak şekilde önceden bilgi verilmektedir.
Genelde, toplamda %10-20 maliyet tasarrufu sağlanabilmektedir.

Bu İlanı Paylaş