ENDÜSTRİ 4.0 VE İŞLEME

İşleme tesisleri de dataların birbirine aktarıldığı, kalite , verimlilik , arıza , makine yükleme bilgilerinin makinalar ve insanlar arasında paylaşıldığı sistemler geliştirerek, rekabet güçlerini artırmaktalar.

CNC İşleme tezgahları ana data merkezi ile üretim programı alma, bakım,arıza, kalite sapması, işleme programı yükleme, eksilen malzemeler, kesici aşınma durumu gibi bilgileri paylaşıyor. İş akışının daha sürekli olması, yapılan işin sürekliliği ve kendi kendini tekrar etmesi, çevre koşulları , sıcaklılık , toz, iş emniyeti açısından güvenli ve kolay olması işleme operasyonu ve bölümlerinde endüstri 4.0 kavramının daha kolay uygulanabilmesini sağlamaktadır. ERP işlemleri , malzemenin vaktinde teslimi, iş akışı, kesici yağı vs gibi girdilerin otomatik sistemlere bağlanabilmesi sistemin bir avantajı. Japonlar, işçilik maliyetlerinin artması ve en önemlisi nüfuslarının artmaması nedeni ile, insansız smart fabrikalar yapıyorlar.

Birçok tezgah üreticisi, makinalarda çok değişik varyasyonlar olması ve müşteri tarafından talep edilmeleri nedeni ile kendi fabrikalarında el emeğinin en aza indirecek sistemler kurmaktadırlar. (Okuma DS1 Dream Site 1 ; Mazak , İSMART Factory) Tezgah üreten tezgahların kombine ve hatasız çalıştırılması ile üretim eski fabrikalarına göre 2 misli artmış. İşleme tezgahlarında takım hazırlaması ve takımların birbiri ile haberleşmesi, üretim verimliliğin arttırmakta, hataları önlemektedir. Fabrikalar artık dataların birbirine aktarıldığı, kalite, verimlilik, arıza, makine yükleme bilgilerinin makinalar ve insanlar arasında paylaşıldığı sistemler geliştirerek, rekabet güçlerini her geçen gün artırmaktadırlar. Üretim teknolojilerinin tarihine baktığımızda, önceden bir ürünü imal edebilmek en önemli kriter iken günümüzde ise hemen her şeyin imalatını yapmanın daha kolay olduğunu ancak yeni yarışın imalatı verimli yapabilmek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla, CNC makinelerin imalat prosesinde üstlendiği görevi göz önüne getirdiğimizde, bu noktada da yarışın, o CNC makinanın ne kadar verimli, bir diğer deyişle tam kapasitesine ne kadar yakın çalıştırılabildiği verisinin analizi, işletme verimliliği açısından anahtar öneme sahip olmaktadır.
CNC İşleme Tezgâhları da ana data merkezi ile üretim programı alma, bakım, arıza, kalite sapması, programı yükleme, eksilen malzemeler, kesici aşınma durumu gibi bilgileri paylaşabilmektedir. Böylelikle de iş akışının daha sürekli olması, yapılan işin sürekliliği ve kendi kendini tekrar etmesi, çevre koşulları, sıcaklık, toz, iş emniyeti açısından güvenli ve kolay olması, işleme operasyon bölümlerinde endüstri 4.0 kavramının daha kolay uygulanabilmesini sağlamaktadır.

ERP işlemleri, malzemenin vaktinde teslimi, iş akışı, kesici yağı vs gibi girdilerin otomatik sistemlere bağlanabilmesi de bu sistemin bir diğer avantajıdır. Örneğin işçilik maliyetlerinin artması ve en önemlisi nüfuslarının artmaması nedeni ile Japonlar insansız smart fabrikalar yapıyorlar. Birçok tezgâh üreticisi, makinalarda çok değişik varyasyonlar olması ve müşterileri tarafından talep edilmesi nedeniyle kendi fabrikalarında el emeğini en aza indirecek sistemler kurmaktadırlar. Makine yapan makinaların kombine ve hatasız çalıştırılması ile üretim eski fabrikalarına göre 2 misli artmaktadır. Hatta İşleme tezgahlarında Takım Ömrü Yönetimi ile takımların hazırlaması ve birbiri ile haberleşmesi de üretim verimliliğini arttırmakta, hataları da önlemektedir.

Takım Ömrü Yönetimi Hakkında Kısaca;

Bu Modül ile, takımlar ve takımlara ait tüm parçaların anlık durumlarının görüntülenmesi; takımlardaki parçaların gün bazında ne kadar ilerleme kat ettiğini, ömürlerinin bitmesine gün bazında kaç gün kaldığını, parça bazında ise kaç parça kaldığını, ömrü bitmek üzere olan parçaların raporlanması sağlanmaktadır. Takımların ve parçaların eklenebildiği, güncellenebildiği, silinebildiği, arama, sıralama, sayfalama, filtreleme gibi işlemlerin yapılabildiği, tüm takımların ve parçaların Excel olarak çıktılarının alınabildiği, takım ya da parça kritik ana düştüğünde kullanıcıya bildirim gönderilebildiği gibi çok fonksiyonlu bir modüldür.

Bu İlanı Paylaş