ENDÜSTRİ 4.0′ DA İNSAN KAYNAKLARI

CNC makinalar, birbirinden çok farklı imalat kriterlerine sahip parça üretebilmektedir. Örneğin bazen hassasiyet kriteri sürenin önüne geçerken, bazen de hız daha önemli olabilir… Dolayısıyla bir işi yapmanın gerçekten de birden farklı yöntemi, hızı, ayarı olabilir ve çoğu zaman bu CNC operatörünün tercihleri ile şekillenir. Bundan ötürü CNC makinaların verimliliğinin izlenmesi ve raporlanması işletmeler açısından tam kapasite kullanımına yaklaşabilmek adına, tek bir işi yapmak üzere üretilmiş makinalarla kıyaslandığında daha da önemli olacaktır.

Endüstri 4.0 için kalifiye işçi ihtiyacı daha fazla olacaktır.
Hata yapmanın azaldığı iş yeri olacağından işi yürütenlerin sürekli eğitimi gerekli.
Ağır, zor ve tekrarlayan işler için işçiye artık gerek kalmamakta.
Bilgi çalışanına daha fazla ihtiyaç olacak.
Bu tip elemanların işletme içi ve okul eğitimlerinin planlanması ve uygulaması önem kazanacak.
Forkliftler otonom sürme tekniği ile çalışacağında, şöför ihtiyacı azalacak.
Satın alma, ambar, temel muhasabe gibi işlemlerin birçok etabı sistem tarafından yapılacağından, bu konulardaki eleman sayısı yazılacak.
Arızalar, kestirimci bakımından daha etkin çalışması sonucu daha az yaşanacağından, bakım elemanı sayısı azalacak, fakat kalifikasyon artacak. Önleyici bakım ile önceden hangi parçanın ömrünün biteceği bilindiğinden ve yedeği hazır edildiğinden, bakım süresi kısalacak, aynı bakım elemanından daha fazla verim alınabilecek.

Bu İlanı Paylaş