2022’DE YAPAY ZEKANIN İMALAT SÜRECİNE ETKİLEYECEĞİ 4 BAŞLIK

Gelişmiş ülkelerde imalat sanayisinde 21. yy teknolojileri benimsenirken, diğer ülkelerdeki imalat sektörü 20. yy’dan kalan yöntemlerle işlerini devam ettirmeye çalışmaktadır. 2020 yılında başlayıp dünyayı derinden etkileyen pandemi, üretimde duruşlar, tedarik zincirinin bozulması, çalışan iş gücündeki azalma gibi sorunlarla mücadele ederken yapay zeka tarafında beklenenden hızlı gelişmeler sürece damgasını vurmayı başardı.

Yapay zeka ve makina öğrenimi, imalat sektörü için yeni ve istikrarlı bir büyüme için imkan sağlamaktadır. Geleneksel üretim yöntemlerine entegre edilebildikleri taktirde verimliliği artırabildiği gibi, maliyetlerin de düşürülmesine etki yapmaktadır. İmalatçı firmaların akıllı teknolojileri benimsemeleri ve üretim süreçlerine katmaları için birçok sebep var. Özellikle yapay zeka ve makina öğreniminin 2022 yılında imalat süreçlerini dört başlıkta değiştirmesi beklenmektedir.

İşe Özel Üretim:

Geleneksel imalat yöntemlerinde tasarımdan, nihai ürüne kadar olan süreç yoğun olarak emek, zaman ve maliyet içermektedir. Günümüzde yaşanan rekabet koşullarında küçük imalatçılar için şartlar giderek zorlaşmaktadır. Ancak yapay zeka ve makina öğrenimin devreye alınması, rekabet şartlarını tekrar sağlayabilmektedir. Yapay zeka, özellikle malzeme, maliyet ve üretim süreçleri ve yönetmelerinin optimizasyonuna katkı sağlarken, olası çözüm alternatiflerini kullanıcılara sunabilmektedir. Dolayısı ile firmalar, imalat aşamasından önce sanal alternatifleri değerlendirerek zaman ve maliyetten tasarruf edebilirler.

Akıllı Üretim:

Geleneksel imalat yöntemleri kendi içerisinde güvenilir ve tutarlı bir döngü içerisinde çalışırlar. Ancak günümüz dünyasında bu yöntem, nihai çıktı dışında rekabet edilebilirliği, alternatifleri ve olası iyileştirmeleri değerlendirebilecek bir yöntem değildir. İşlerin ters gitmesi durumda işletmeleri felakete doğru götürür ki bunun örnekleri ile son zamanlara çok fazla karşılaşıyoruz. Yapay zeka ve makine öğrenimi, algoritmalara bağlı sensörlerin yardımı ile farklı çalışarak, sıcaklık, malzeme veya imalattaki değişimleri anlık olarak yakalayabilir, malzemelerin bozulması veya kalitede yaşanabilecek olası sorunları, imalat sürecinden önce fark ederek çözebilir veya çözümü için sistemi durdurabilir. Hızla alınan geri bildirimler güvenirliği arttırırken, maliyetleri düşürür ve üretim süresini azaltarak kaliteyi arttırabilmektedir.

Geliştirilmiş Kaynak Kullanımı:

2021 yılın tedarik zincirindeki aksaklılarla geçti ve bundan etkilenmeyen herhangi bir sektör bulunmadığı gibi, kısa sürede herhangi bir çözüm beklenmiyor. Nakliyede yaşanan sorunlar maliyetleri arttırmaktadır. Yapay zeka ile tabii ki bu sorunların çözümü mümkün değil ancak nakliye veri modelleri ve hammadde süreçleri izlenebilir, dolayısı ile hammaddelerin ve bitmiş ürünlerin sevkiyat süreleri ile ilgili en doğru bilgilerin alınmasına yardımcı olabilir. Verileri takip etmek, hammadde alımı ve nakliye ile ilgili kararların mevcut kararlara göre daha iyi sonuç verdiği birçok firmada test edilmiştir. Dolayısı ile veriler sayesinde günlük yapabileceğiniz % 1 iyileştirme bile yılsonunda işletmenizi çok farklı bir noktaya taşıyacaktır.

Daha İyi Bir Güvenlik:

Teknolojinin her geçen dün daha fazla hayatımıza giriyor olması, sanayi sektöründe daha fazla cihazın birbirine bağlanması siber güvenlik açısından endişeleri arttırmaktadır. Gelişmiş ülkelerde sanayideki siber güvenlik risklerini azaltmak amacı ile özel ekipler, birimler kurularak çalışmalar yapılmaktadır. Yapay zeka algoritmaları ile büyük miktarda veriyi işleme, sıralama yöntemleri ile olası siber saldırıların tehditleri azaltılabilmektedir. Olası tehditleri risk gerçekleşmeden önce öngörülebilmekte ve sorun yaşanmadan tedbiri alınmaktadır. Bunlara ek olarak yüz tanıma, akıllı kameralar, biyometrik etiketler, entegre sensörlerle imalat tesislerinin güvenliği sağlanabilmektedir.

Yapay Zekanın İmalata Yön Verebileceği Diğer Yollar :

Yapay zeka, robotlu otomasyon imalat süreçlerin entegre edildiği zaman verimlilik yükselerek, rekabet gücü artacaktır. Tezgahlara eklenecek olan sensörler performansı takip ederek, yapay zeka yardımı ile olası performans kayıplarını ortaya çıkartarak iyileştirme için zemin ayarlayacaktır. Kestirimci bakım programları ile sorunlar önceden fark edilerek tezgahların durması önlenerek çalışma süreleri maksimum seviyeye çıkarılabilecektir. Yapay zeka kullanılarak enerji kaynakları ve hammadde kullanımının optimize edilmesi birçok ülkenin altına imza attığı karbon emisyon oranı sözleşmesinin içeriği olan sürdürülebilirlik hedefleri ile örtüşmesini sağlamaktadır. Tüketiciler sürdürülebilir ürünleri desteklemeye devam ettikçe, yapay zekânın imalatta kullanımı daha da artacaktır.

Sonuç olarak imalat sektöründe var olmaya çalışan işletmelerin teknolojik gelişimleri yakından takip etmesi, işletmelerini teknolojiye uygun dönüştürmesi kaçınılmaz bir yol olarak karcımıza çıkmaktadır. Hızla gelişen şartlar bugün güçlü olan firmaları kısa zamanda geri plana itebilir. Değişime ayak uyduramayan firmaların yaşaması mümkün gözükmemektedir.

Bu İlanı Paylaş