1. Anasayfa
 2. /
 3. Aydınlatma Metni

Parkurda.com talaşlı imalat sektörünün tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği
Türkiye’ nin ilk CNC DİJİTAL platformudur.

TEZMAKSAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (KURUMSAL/BİREYSEL KULLANICI) KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Tezmaksan Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“TEZMAKSAN”) olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) ve ikincil mevzuata uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili KVKK’nın 10. maddesi gereği kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. TEZMAKSAN olarak https://www.parkurda.com/ (“Parkurda”) web sitemize Kurumsal/Bireysel şekilde kaydolan siz değerli kullanıcılarımızı, gizlilik politikamız ve KVKK kapsamında kişisel verilerinizin toplanması hakkında bilgilendirmek isteriz

 

Bu metinle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca, veri sorumlusu olarak yerine getirmekle yükümlü olduğumuz ve kişisel verisi işlenen ilgili kişileri, kişisel verilerinin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve hakları konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

 

1. Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgisi
TEZMAKSAN bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan şirketin koruması altındadır. TEZMAKSAN, 6698 sayılı KVKK çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. KVKK’nın açık rızayı düzenleyen hükümlerine göre açık rızanın bilgilendirmeye dayanması gerekmektedir. 
 
TEZMAKSAN tarafından, kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, KVKK tarafından ilgili kişi olarak kabul edilmektedir.
 
Veri Sorumlusunun
Adı/Soyadı / Unvanı : Tezmaksan Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Vergi Numarası  : 8420024695
Vergi Dairesi : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Posta Adresi : Abdi İpekçi Caddesi No:129, 34040 Bayrampaşa / İSTANBUL
Telefon : +90 (0212) 674 60 20
E-posta : bilgi@tezmaksan.com.tr
İnternet Adresi : https://www.parkurda.com/

 

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesine göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

Parkurda web sitemize Kurumsal/Bireysel şekilde kullanıcı kaydı oluşturarak tarafımızla paylaşmakta olduğunuz kişisel verileriniz, TEZMAKSAN tarafından 6698 sayılı KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve aşağıda sıralanan; 

Kullanıcı kayıt işlemlerinizin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, TEZMAKSAN ile aranızda hizmet ilişkisinin kurulması ve ifası amacıyla, Kullanıcı kaydı sonrası işlenen kişisel verilerinizi yine TEZMAKSAN ile aranızda kurulan hizmet ilişkisinin ifası ve bu hizmet ilişkisinden kaynaklanan hukuki yükümlülüklerinin ifası amacıyla, Kullanıcı iletişim bilgilerinin güncellenmesi amacıyla, Ticari elektronik ileti alma onayınız ve bu onayın gereğini yerine getirebilmek şeklindeki hukuki yükümlülük doğrultusunda, tercih ve beğenilerinize uygun içerik hazırlamak, tanıtım, indirim ve çeşitli faydaları sunmak amacıyla, Kullanıcı olsun olmasın https://www.parkurda.com/ web sitesi veya mobil web sitesini ziyaret eden kullanıcıların trafik bilgileri 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin ifası amacıyla, Gezinme bilgileriniz; ticari elektronik ileti onayı olan kullanıcılarımız açısından, tercih ve beğenilerine uygun elektronik ileti içeriği hazırlanması, fayda, fırsat sunulabilmesi amaçlarına yönelik olarak aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir:

 • https://www.parkurda.com/ web sitemizdeki Kurumsal/Bireysel kullanıcı kaydınızın gerçekleştirilmesi amacıyla web sitesi veya mobil web sitesinden; zorunlu giriş gerektiren ad, soyad, firma e-posta adresi ve/veya şahsi e-posta adresi, temsil edilen firma bilgisi, cep telefonu numarası, kullanıcı şifresi
 • TEZMAKSAN’dan Parkurda kapsamındaki tercih ve beğenileriniz doğrultusunda ticari elektronik ileti alma yönünde onayınıza istinaden iletişim bilgisi (firma e-posta adresi ve/veya şahsi e-posta adresi, cep telefonu),
 •  https://www.parkurda.com/ internet sitesi üzerinde gerçekleştirilen işlemlere istinaden kullanıcı işlem bilgisi (sağlanan fason işler bilgisi, eleman hizmet bilgisi, işlem tutarı, işlem zamanı vb.),
 • Kullanıcı kaydı olsun olmasın https://www.parkurda.com/  web sitesi veya mobil web sitesini kullanan kullanıcıların trafik bilgileri (taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgileriniz vb.), 
 • Üyelerin https://www.parkurda.com/ web sitesi, mobil web sitesinde gezinme bilgileri, çerez bilgileri, 
 • Sanal poz cihazları üzerinden gerçekleştirilen herhangi bir ödemeye ilişkin Banka Hesap Bilgileri/ IBAN Numaraları 

 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan 6698 sayılı KVKK’nın 8. maddesine göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

Yukarıda belirtilen, kişisel verilerin işlenmesi amaçlarıyla ve ayrıca şirketin ve şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, TEZMAKSAN’ın iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişilerine; TEZMAKSAN grup şirketlerimize, bağlı ortaklıklarımıza, işletmecilerimize ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurt dışı iştiraklerimize; TEZMAKSAN olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ile hizmet aldığımız, işbirliği 3 yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerinin önlenmesi gibi işyeri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan, program ortağı yurtiçi/yurt dışı kuruluşlara ve diğer üçüncü kişilere 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

TEZMAKSAN tarafından, farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtien amaçlara yönelik olarak, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 

hukuki sebepleriyle, https://www.parkurda.com/ web sitemiz üzerinde gerçekleştireceğiniz kurumsal/bireysel kullanıcı kaydıyla ve web sitemize (https://www.parkurda.com/) giriş sağlandığında toplanmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçilerin tercihlerini izleyebilmek ve web sitesini bu doğrultuda en iyi biçimde tasarlayabilmek için “cookie”ler kullanmaktadır. Cookieler, bilgisayarınızın sabit diskine bırakılan küçük dosyalardır. Bu, navigasyonu kolaylaştırır ve web sitesinin çok daha rahat kullanılmasını sağlar. Cookieler aynı zamanda bizim internet sitemizde en popüler olan alanları saptamamıza yardımcı olmaktadır. Böylelikle internet sitelerimizin içeriklerini sizin gereksinimlerinizi daha iyi karşılayacak biçimde oluşturabilir, dolayısıyla size sunduğumuz hizmeti de iyileştirebiliriz. Cookieler, sizin bilgisayarınızdan daha önce sayfalarımıza erişilip erişilmediğini saptamak için de kullanılabilir. Sadece bilgisayarnızın üzerindeki cookie tanınıyor ve kişiye özgü veriler ancak sizin onaylamanız koşuluyla cookie´lere kaydediliyor

 

Tabii ki web sitemize cookie´siz de ulaşabilirsiniz. İnternet tarayıcılarının çoğu cookieleri otomatik olarak kabul etmektedir. Cookielerin bilgisayarınızın sabit diskine kaydedilmesini, tarayıcı ayarlarında *cookie engelle* ayarını seçerek engelleyebilirsiniz. Bunun nasıl işlediğini ayrıntılı olarak öğrenmek isterseniz tarayıcı üreticinizin hazırladığı el kitapçığını okumanızı öneririz. Bilgisayarınızda daha önce kaydedilmiş cookieleri her an silebilirsiniz. Ancak cookie kabul etmemeniz hizmetlerimizde işlevlerin kısıtlanmasına yol açabilir

 

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3). maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve 6698 sayılı KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak da aktarılabilmektedir.

 

5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle TEZMAKSAN’a iletmeniz durumunda, TEZMAKSAN, talebin niteliğine göre talebi 6698 sayılı KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, TEZMAKSAN tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak TEZMAKSAN’a iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı TEZMAKSAN tarafından duyurulacaktır. Bu çerçevede TEZMAKSAN’a 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır: 

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.parkurda.com/ adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını “bilgi@tezmaksan.com.tr” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile 5 bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu, Abdi İpekçi Caddesi No:129, 34040 Bayrampaşa/İSTANBUL adresine iletebilirsiniz.

Fırsat ve yeniliklerden haberdar olmak için bültenimize abone olun!