Parkurda.com talaşlı imalat sektörünün tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği
Türkiye’ nin ilk CNC DİJİTAL platformudur.

AÇIK RIZA BEYANI

 

Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan TEZMAKSAN MAKİNA VE SAN. ve TİC.  A.Ş.  (Şirket ) ve www.parkurda.com (“Platfom”)tarafından ,6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesinden doğan Aydınlatma Yükümlülüğümüz gereği Platforma ait internet sitesi üzerinden yayınlanan Aydınlatma Beyanı’nı okuyup anladıktan sonra, iş bu Açık Rıza Beyanı ile  bilgilendirmeye dayanan ,özgür iradenizle, Şirket tarafından Platform aracılığı ile  kimlik verisi, iletişim verisi, özlük verisi, mesleki deneyim verisi, fiziksel mekan güvenliği verisi, işlem güvenliği verisi, görsel ve işitsel kayıt verisi, sağlık verisi, dernek üyeliği verisi ve diğer bilgiler olmak üzere  Aydınlatma Beyanında detaylı olarak  açıklanan amaçlar ile ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine aktarılmasına ve saklanmasına ve gerektiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve iş ilişkimizin gereği olarak çözüm ortağımız olan üçüncü kişilerle paylaşılmasına ve kişisel verinizin bunlar tarafından tutulup saklanmasına  ilişkin onayınız istenmektedir.

 

KAPSAM :

İşbu metinde yer alan hususlarla ilgili vermiş olduğum Açık Rızam hakkında ayrıca Şirket tarafından şahsen veya Platforma ait internet sitesinde de bulunan Aydınlatma Beyanı ile bilgilendirildiğimi ,haklarımı okuyup anladığımı beyan ederek,

 

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve 20.10.2016 Tarih ve 29863 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince ve işbu mevzuata uygun olarak Şirket ve Platform tarafından, kimlik verisi, iletişim verisi, özlük verisi, mesleki deneyim verisi, fiziksel mekan güvenliği verisi, işlem güvenliği verisi, görsel ve işitsel kayıt verisi, sağlık verisi, dernek üyeliği verisi ve diğer bilgiler olmak üzere tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin Aydınlatma Beyanında ayrıntılı olarak belirtilen amaçlar kapsamında ve açık rıza alınmasını gerektiren hallerde ve sürelerde toplanmasını, depolanmasını, kaydedilmesini, işlenmesini, güncellenmesini, periyodik olarak kontrol edilmesini, veri tabanında tutulmasını ve gerektiği takdirde veya mevzuat gereği  paylaşımın zorunlu olması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve iş ilişkisi gereği olarak çözüm ortağımız olan üçüncü kişilerle paylaşılmasını ve kişisel verimin bunlar tarafında da tutulmasını ve saklanmasını kabul ediyorum.

 

Fırsat ve yeniliklerden haberdar olmak için bültenimize abone olun!